Cennik

Opłata za udział w każdej grupie wynosi 18 zł za zajęcia.

Opłaty dokonuje się raz w miesiącu za miesiąc z góry. Informację o wysokości opłat wysyłamy przez e-mail na początku danego miesiąca.